SFI: Bổ sung một số nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

23-06-2020 09:36:00+07:00
23/06/2020 09:36 0
  •  

SFI: Bổ sung một số nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI thông báo bổ sung một số nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200623_20200623 - SFI - CBTT bo sung mot so noi dung hop DHDCD TN.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang