SHI: Nghị quyết HĐQT về việc bổ sung vào chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

12-06-2020 18:28:00+07:00
12/06/2020 18:28 0
  •  

SHI: Nghị quyết HĐQT về việc bổ sung vào chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà thông báo Nghị quyết HĐQT về việc bổ sung vào chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200612_20200612 - SHI - CBTT NQ HDQT Vv bo sung noi dung hop DHDCD TN 2020.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang