SHI: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

19-06-2020 16:25:00+07:00
19/06/2020 16:25 0
  •  

SHI: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà thông báo Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200619_20200619 - SHI - BB hop DHDCD TN nam 2020.pdf
20200619_20200619 - SHI - NQ DHDCD TN nam 2020.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang