SJD: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

19-06-2020 11:18:00+07:00
19/06/2020 11:18 0
  •  

SJD: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Công ty Cổ phần Thủy điện Cần Đơn thông báo Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200619_20200619 - SJD - Bien ban hop DHDCD thuong nien nam 2020.pdf
20200619_20200619 - SJD - Nghi quyet DHDCD thuong nien nam 2020.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang