SJD: Thông báo đơn xin từ nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát

12-06-2020 16:17:00+07:00
12/06/2020 16:17 0
  •  

SJD: Thông báo đơn xin từ nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát

Công ty Cổ phần Thủy điện Cần Đơn thông báo đơn xin từ nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200612_20200612 - SJD - CBTT don tu nhiem cua Truong BKS.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang