STC: Hợp đồng kiểm toán soát xét báo cáo tài chính 6 tháng năm 2020 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020

23-06-2020 14:54:00+07:00
23/06/2020 14:54 0
  •  

STC: Hợp đồng kiểm toán soát xét báo cáo tài chính 6 tháng năm 2020 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020

.

Tài liệu đính kèm:
1.STC_2020.6.23_89c0efa_STC_CBTT_NQ_HDQT_CHON_DON_VI_KIEM_TOAN_signed.pdf

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang