TCH: Mục tiêu lãi 800 tỷ đồng năm 2020, kế hoạch cổ tức 10%

10-06-2020 10:00:00+07:00
10/06/2020 10:00 3
  •  

TCH: Mục tiêu lãi 800 tỷ đồng năm 2020, kế hoạch cổ tức 10%

CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (HOSE: TCH) cũng trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 với tỷ lệ chia cổ tức 10% bằng tiền.

CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH) vừa công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 (kỳ 01/04/2020- 31/03/2021) thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 để trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2020. Đại hội sẽ được tổ chức vào 20/06/2020.

Kế hoạch doanh thu 2,500 tỷ đồng, lãi 800 tỷ đồng năm 2020

HĐQT Công ty đã thống nhất trình Đại hội kế hoạch kinh doanh, trong đó dự kiến doanh đạt 2,500 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 800 tỷ đồng. Kế hoạch này tăng lần lượt 12% và 4% so với thực hiện năm trước đó. Dự kiến chia cổ tức tỷ lệ 10%.

Kết thúc năm tài chính 2019, TCH đạt 2,237 tỷ đồng doanh thu hợp nhất, tăng trưởng 170% so với năm 2018, nhờ đó lợi nhuận sau thuế tăng tới 123% lên 632 tỷ đồng. Đây là mức doanh thu và lợi nhuận cao nhất kể từ khi niêm yết của Công ty.

EPS năm 2019 đạt 1,787 đồng/cổ phiếu, cao gấp hơn hai lần so với năm trước.

Phân phối lợi nhuận năm 2019

HĐQT công ty cũng dự kiến trình Đại hội cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, theo đó chia cổ tức tổng tỷ lệ 10% bằng tiền.

Trong năm 2019, TCH đã thanh toán tạm ứng cổ tức bằng tiền 4.5% và dự kiến sẽ thực hiện chi trả nốt cổ tức đợt 2 bằng tiền với tỷ lệ 5.5% trong tháng 7 hoặc 8 tới đây. TCH sẽ chi số tiền trả cổ tức lần này là hơn 194 tỷ đồng.

Đông Tư

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang