Techcombank đặt mục tiêu lãi trước thuế 2020 đi ngang, dự kiến tăng vốn thêm 43 tỷ đồng

05-06-2020 16:50:02+07:00
05/06/2020 16:50 3
  •  

Techcombank đặt mục tiêu lãi trước thuế 2020 đi ngang, dự kiến tăng vốn thêm 43 tỷ đồng

Đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế gần như không đổi so với năm 2019, dự kiến tăng vốn bằng cách chào bán cổ phần cho người lao động (ESOP) là những nội dung đáng chú ý được HĐQT Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank, HOSE: TCB) trình ĐHĐCĐ thường niên 2020.

Techcombank hướng đến mục tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2020 ở mức 13,000 tỷ đồng, tăng 1% so với thực hiện năm 2019.

Để đạt được lợi nhuận trên, Techcombank đặt kế hoạch dư nợ tín dụng đạt 291,586 tỷ đồng, tăng 13% hoặc cao hơn mức Ngân hàng Nhà nước cho phép. Đồng thời, Ngân hàng dự kiến huy động vốn bao gồm chứng chỉ tiền gửi cho khách hàng cá nhân ở mức 268,820 tỷ đồng, tăng 13% so với thực hiện năm 2019.

Bên cạnh đó, chỉ tiêu tổng tài sản được Techcombank đặt mục tiêu tăng 12% so với năm 2019, lên mức 431,483 tỷ đồng. Mục tiêu tỷ lệ nợ xấu thấp hơn 3%.

Về khách hàng, Ngân hàng sẽ mở rộng cách tiếp cận theo mô hình hệ sinh thái cho chuỗi giá trị hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) và giảm sự phụ thuộc vào chuỗi giá trị nhà ở (ReCoM) trong năm 2020.

Trong chuỗi giá trị bất động sản, xây dựng và vật liệu xây dựng (ReCoM), Techcombank sẽ tiếp tục tập trung vào các phân khúc ít rủi ro như người mua nhà ở, các giai đoạn bán và giao hàng của dự án, trong khi với giai đoạn xây dựng thì tập trung cho vay nhà thầu để phân tán rủi ro.

Về quản trị rủi ro và vận hành, Techcombank tiếp tục áp dụng và triển khai các hoạt động thay đổi cấu trúc dư nợ khi chuyển sang trọng tâm tăng trưởng từ khối ngân hàng bán buôn sang khối ngân hàng bán lẻ để đa dạng hóa bảng cân đối, tăng biên lợi nhuận (NIM) toàn hàng và tỷ lệ an toàn vốn (CAR) theo Basel II.

HĐQT Techcombank dự kiến trình cổ đông thông qua phương án tăng vốn điều lệ bằng cách chào bán 4.77 triệu cp cho người lao động (ESOP), tương đương 0.14% số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Thời gian dự kiến phát hành trong quý 3 và quý 4/2020.

Giá phát hành bằng mệnh giá, tổng số tiền thu được gần 48 tỷ đồng từ việc chào bán sẽ được sử dụng để bổ sung vốn cho hoạt động của Ngân hàng.

Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ của Techcombank sẽ tăng từ 35,001 tỷ đồng lên 35,049 tỷ đồng.

Khang Di

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang