TH1: Giải trình về việc Kiểm toán viên từ chối đưa ra ý kiến đối với Báo cáo tài chính Văn phòng và Tổng hợp năm 2019

22-06-2020 16:48:00+07:00
22/06/2020 16:48 0
  •  

TH1: Giải trình về việc Kiểm toán viên từ chối đưa ra ý kiến đối với Báo cáo tài chính Văn phòng và Tổng hợp năm 2019

.

Tài liệu đính kèm:
1.TH1_2020.6.22_c17d61d_CVGiaitrinhykienkiemtoandoivoiBCTC_2019.pdf

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang