Thương mại Hà Tây bị xử phạt 100 triệu đồng do không công bố một loạt báo cáo

18-06-2020 09:55:35+07:00
18/06/2020 09:55 0
  •  

Thương mại Hà Tây bị xử phạt 100 triệu đồng do không công bố một loạt báo cáo

Ngày 16/06/2020, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với CTCP Thương mại Hà Tây (HOSE: HTT).

Theo đó, HTT bị phạt tiền 100 triệu đồng do vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán. Cụ thể, HTT đã không công bố thông tin (CBTT) theo quy định pháp luật bao gồm các tài liệu:

- Văn bản giải trình chênh lệch lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2018 so với 6 tháng đầu năm 2017.

- Văn bản cung cấp thông tin của Phó Tổng Giám đốc (Phạm Hồng Hà) và Kế toán trưởng (Trần Thị Đông).

- Văn bản giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 2/2019 bị lỗ.

- Công bố việc nhận quyết định xử lý vi phạm thuế và gia hạn cưỡng chế nợ thuế của Cục Thuế thành phố Hà Nội.

- Công ty CBTT không đúng thời hạn về biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 ngày 23/6/2018.

- Văn bản giải trình chênh lệch lợi nhuận (sau thuế quý 2/2018 bị lỗ, sau thuế 6 tháng đầu năm 2018 trước và sau soát xét, sau thuế quý 4/2018 bị lỗ, sau thuế năm 2018 so với năm 2017, sau thuế năm 2018 trước và sau kiểm toán, 6 tháng đầu năm 2019 bị lỗ, sau thuế quý 3/2019 so với quý 3/2018).

- Quyết định ngày 22/8/2018 của Tổng Giám đốc về việc miễn nhiệm kế toán trưởng; biên bản và Nghị quyết ngày 22/8/2018 của HĐQT (bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc, kế toán trưởng và tổ chức ĐHĐCĐ bất thường).

- Báo cáo tài chính (6 tháng đầu năm 2018 đã soát xét, quý 4/2018, năm 2018 đã kiểm toán, quý 2/2019, 6 tháng đầu năm 2019 đã soát xét).

- Báo cáo tài chính quý 3/2018 và giải trình chênh lệch lợi nhuận.

- Văn bản giải trình ý kiến ngoại trừ trong (Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán, báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019 đã soát xét).

- Báo cáo thường niên năm 2018.

- Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2019.

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 16/6/2020.

Như Xuân

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang