Tiền gửi của các tổ chức kinh tế giảm 3.23% so với đầu năm

01-06-2020 14:02:51+07:00
01/06/2020 14:02 0
  •  

Tiền gửi của các tổ chức kinh tế giảm 3.23% so với đầu năm

Ngân hàng Nhà nước vừa cập nhật số liệu, trong 3 tháng đầu năm 2020, tổng phương tiện thanh toán toàn hệ thống tăng 1.72% so với cuối năm 2019, ghi nhận gần 10.8 triệu tỷ đồng.

Cụ thể, tiền gửi của các tổ chức kinh tế giảm 3.23% so với cuối năm 2019, còn hơn 3.8 triệu tỷ đồng, tương đương rút ròng hơn 128,000 tỷ đồng. Trong khi đó, tiền gửi của dân cư lại tăng 3.24%, lên mức gần 5 triệu tỷ đồng.

Nguồn: Ngân hàng Nhà nước

Nguồn: Ngân hàng Nhà nước

Tỷ trọng tiền mặt lưu thông/tổng phương tiện thanh toán tính đến cuối tháng 03/2020 ghi nhận 12.3%, giảm mạnh so với mức 13.27% hồi cuối tháng 1.

Nguồn: Ngân hàng Nhà nước

Tính đến cuối tháng 3/2020, tín dụng toàn nền kinh tế tăng trưởng 1.31% so với cuối năm 2019, dư nợ đạt hơn 8.3 triệu tỷ đồng.

Tăng trưởng tín dụng mạnh nhất là ở nhóm ngành Vận tải và Viễn thông (+2.14%) với dư nợ gần 226,531 tỷ đồng, ngành Công nghiệp (+2.12%) với dư nợ hơn 2.4 triệu tỷ đồng và ngành Xây dựng (+2.11%) với dư nợ gần 817,813 tỷ đồng.

Nguồn: Ngân hàng Nhà nước

Hàn Đông

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang