TNI: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

18-06-2020 17:38:00+07:00
18/06/2020 17:38 2
  •  

TNI: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Nam thông báo Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200618_20200618 - TNI - Bien ban va Nghi quyet hop DHDCDTN 2020.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang