TSC: Công ty mẹ FIT muốn nâng sở hữu lên đến 80%

11-06-2020 13:28:40+07:00
11/06/2020 13:28 3
  •  

TSC: Công ty mẹ FIT muốn nâng sở hữu lên đến 80%

Theo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên, CTCP Vật tư Kỹ thuật nông nghiệp Cần Thơ (HOSE: TSC) đặt kế hoạch lãi sau thuế năm 2020 gần 33 tỷ đồng, gấp gần 47 lần so với thực hiện năm 2019. Cuộc họp lần này cũng dự kiến bàn về chủ trương để Công ty mẹ FIT có thể nâng sở hữu lên đến 80%.

Cụ thể, doanh thu thuần năm 2020 được đặt ra gần 526 tỷ đồng, tăng 26% và lãi sau thuế dự kiến đạt gần 33 tỷ đồng, gấp gần 47 lần so với kết quả năm 2019.

Kế hoạch kinh doanh năm 2020 của TSC
Nguồn: Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 của TSC

Đáng chú ý trong cuộc họp thường niên sắp tới (dự kiến diễn ra ngày 19/06), HĐQT sẽ trình cổ đông thông qua việc chấp thuận cho CTCP Tập đoàn F.I.T (HOSE: FIT) được sở hữu lên đến 80% lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết (của TSC).

Nội dung cụ thể, Công ty mẹ (FIT) được sở hữu lên đến 80% thông qua việc mua thêm cổ phần của các cổ đông hiện hữu mà không phải chào mua công khai. Việc mua vào mà không phải làm thủ tục chào mua công khai có hiệu lực cho tới khi FIT hoàn thành việc mua vào đến 80% hoặc khi TSC có Nghị quyết khác về vấn đề này.

Tính đến cuối năm 2019, FIT sở hữu 56.69% vốn tại TSC.

Trên thị trường, giá cổ phiếu TSC ghi nhận tăng 59% kể từ đáy lập hồi cuối tháng 3/2020. Cổ phiếu này chốt phiên sáng ngày 11/06 ở mức giá trần 2,960 đồng/cp.

Diễn biến giá cổ phiếu TSC từ đầu năm 2020 đến nay

Duy Na

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang