TVSI: Đính chính Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

12-06-2020 17:44:00+07:00
12/06/2020 17:44 0
  •  

TVSI: Đính chính Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt công bố đính chính Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 như sau

Tài liệu đính kèm:
20200612_20200612 - TVSI - CBTT vv Đinh chinh NQ HĐCĐ nam 2020.pdf
20200612_20200612 - TVSI - CV Đinh chinh NQ ĐHĐCĐ nam 2020.pdf
20200612_20200612 - TVSI - NQHĐQT so 39-2020 dinh chinh.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang