VCF: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

26-06-2020 13:16:00+07:00
26/06/2020 13:16 0
  •  

VCF: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

 Công ty Cổ phần VINACAFÉ Biên Hòa thông báo Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200626_20200626 - VCF - NQ BB DHDCDTN 2020.pdf

HOSE

×
vietstock logo
Về đầu trang