VCF: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ Công ty TNHH MTV Masan Beverage (MSB)

17-06-2020 16:49:00+07:00
17/06/2020 16:49 0
  •  

VCF: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ Công ty TNHH MTV Masan Beverage (MSB)

Công ty TNHH MTV Masan Beverage (MSB) thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ Công ty Cổ phần VINACAFÉ Biên Hòa như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200617_20200617 - VCF - TB gd TCCLQ MSB.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang