VCS: ‘Chắc chắn doanh thu quý 2 thấp hơn năm ngoái do ảnh hưởng Covid-19’

03-06-2020 18:20:57+07:00
03/06/2020 18:20 0
  •  

VCS: ‘Chắc chắn doanh thu quý 2 thấp hơn năm ngoái do ảnh hưởng Covid-19’

Trả lời cổ đông về kết quả kinh doanh quý 2 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, đại diện CTCP Vicostone (HNXVCS) cho biết, chắc chắn doanh thu quý 2/2020 thấp hơn quý 2 năm ngoái do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Theo Nghị quyết, ĐHĐCĐ VCS đã thông qua 2 kịch bản kinh doanh (lạc quan và thận trọng) cho năm 2020.

Ở kịch bản lạc quan, VCS đặt mục tiêu doanh thu thuần và lợi nhuận trước thuế hợp nhất lần lượt ở mức 6,654 tỷ đồng và 1,980 tỷ đồng, cùng tăng 20% so với năm 2019.

Đối với kịch bản thận trọng, trong điều kiện các yếu tố kinh tế, chính trị, xã hội tác động theo chiều hướng không thuận lợi, VCS đặt kế hoạch doanh thu thuần và lợi nhuận trước thuế hợp nhất lần lượt ở mức 5,632 tỷ đồng và 1,669 tỷ đồng, gần như không thay đổi so với kết quả của năm 2019.

Với lợi nhuận sau thuế chưa hợp nhất năm 2019 hơn 1,399 tỷ đồng, cổ đông VCS đã thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền là 60%/mệnh giá, chia thành 3 đợt chi trả. Đồng thời, việc quyết toán cổ tức năm 2020 sẽ được quyết định tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

Khi được cổ đông hỏi về dự kiến kết quả kinh doanh quý 2, đại diện VCS cho biết, chắc chắn doanh thu quý 2/2020 thấp hơn quý 2 năm ngoái do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Ngoài ra, trước câu hỏi của cổ đông về các vấn đề phê duyệt hợp đồng với các bên liên quan và những vấn đề liên quan đến đầu tư nhà máy Polyester không no, đại diện VCS trả lời như sau:

"Dự án PHX Huế có tổng mức đầu tư gần 600 tỷ đồng được Tập đoàn Phenikaa chuyển nhượng giá gốc cho Vicostone với lợi nhuận sau thuế năm 2019 ghi nhận được là 30 tỷ đồng.

Việc Tập đoàn đầu tư rồi chuyển giao là để bảo đảm lợi ích cổ đông, thủ tục nhanh, chuyển giao nguyên trạng, bàn giao ngay khi đã sản xuất được.

Tập đoàn đã bắt đầu triển khai nghiên cứu nhà máy Polyester không no từ năm 2017 và thực hiện các thủ tục đầu tư. Nếu tại thời điểm đó, Vicostone đầu tư trực tiếp thì mất nhiều thời gian và thủ tục phức tạp. Do vậy, việc Tập đoàn đứng làm chủ đầu tư là hợp lý. Sau này khi đi vào vận hành, sẽ chuyển giao cho Vicostone với giá gốc, không thu lãi.

Việc đầu tư nhà máy Polyester không no của Tập đoàn Phenikaa sẽ giúp cho Vicostone nói riêng và các nhà máy trong Tập đoàn chủ động nguyên vật liệu sản xuất, công nghệ và chất lượng trong quá trình sản xuất. Ngoài ra, việc chuyển giao nhà máy là có lợi cho Vicostone vì Công ty không cần huy động vốn từ cổ đông. Dự kiến, giai đoạn 1, nhà máy có công suất đủ 5-6 dây chuyền cho cả Tập đoàn."

Khang Di

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang