Vietcombank đặt kế hoạch lãi trước thuế 2020 tăng 10% nếu tăng vốn thành công

17-06-2020 09:54:46+07:00
17/06/2020 09:54 2
  •  

Vietcombank đặt kế hoạch lãi trước thuế 2020 tăng 10% nếu tăng vốn thành công

Theo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank, HOSE: VCB) muốn tăng vốn điều lệ bằng hình thức chia cổ tức bằng cố phiếu và phát hành cổ phiếu riêng lẻ. Đồng thời đặt chỉ tiêu tăng trưởng lợi nhuận trước thuế 10% sau khi tăng vốn thành công.

Về phương án tăng vốn điều lệ giai đoạn 2020-2021 của Vietcombank, Vietcombank muốn tăng vốn điều lệ thông qua 2 phương án trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông tổ chức.

Ở phương án chi trả tổ tức, VCB dự kiến phát hành gần 668 triệu cp để chi trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 100 cổ phần sở hữu sẽ nhận được tối đa 18 cổ phần. Nguồn vốn thực hiện từ lợi nhuận giữ lại của VCB tính đến hết ngày 31/12/2018, dự kiến thực hiện trong quý 3,4/2020. Với mức vốn điều lệ dự kiến tăng thêm 6,676 tỷ đồng, Vietcombank sẽ tăng vốn điều lệ từ 37,089 tỷ đồng lên mức 43,765 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Vietcombank cũng dự định phát hành 241 triệu cổ phiếu riêng lẻ với quy mô tương đương 6.5% vốn điều lệ tại thời điểm chào bán. Số cổ phần này VCB dự định chào bán cho tối đa 99 nhà đầu tư tổ chức có tiềm lực tài chính, có thể bao gồm một hoặc một số cổ đông hiện hữu của VCB. Nếu phát hành thành công, Vietcombank sẽ tăng thêm được tối đa 2,411 tỷ đồng vốn điều lệ. Thời gian dự kiến phát hành trong năm 2020-2021.

Đối với số cổ phần riêng lẻ dự kiến phát hành này, nếu trường hợp đối tác chiến lược là Ngân hàng Mizuho Nhật Bản thực hiện mua cổ phần để tăng tỷ lệ sở hữu tại VCB lên 20%, Mizuho có quyền đề cử thêm 1 ứng viên vào HĐQT của VCB nếu được NHNN chấp thuận.

Nếu tăng vốn điều lệ thành công, trong năm 2020, Vietcombank dự kiến sẽ tăng trưởng lợi nhuận trước thuế 10% so với năm 2019. Tổng tài sản cũng dự kiến tăng 9%, huy động vốn từ nền kinh tế cũng tăng 10% và dư nợ tín dụng dự kiến tăng 10%. Hiệu suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) xấp xỉ 22%.

Hàn Đông

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang