VietinBank muốn bán 50% vốn của VietinBank Leasing

24-06-2020 09:04:09+07:00
24/06/2020 09:04 5
  •  

VietinBank muốn bán 50% vốn của VietinBank Leasing

HĐQT Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank, HOSE: CTG) vừa thông qua phương án chuyển nhượng 50% vốn điều lệ VietinBank Leasing cho Công ty Mitsubishi UFJ Lease & Finance và một nhà đầu tư trong nước; chuyển đổi hình thức pháp lý của VietinBank Leasing thành Công ty TNHH hai thành viên trở lên.

HĐQT VietinBank đã ban hành Nghị quyết 231/NQ-HĐQT-NHCT2.1 về việc Phê duyệt phương án triển khai việc chuyển nhượng một phần vốn điều lệ của Công ty Cho thuê Tài chính TNHH MTV Ngân hàng Công Thương Việt Nam (VietinBank Leasing) và chuyển đổi hình thức pháp lý của Công ty.

Theo đó, HĐQT VietinBank đã phê duyệt việc chuyển nhượng 49% vốn điều lệ của VietinBank Leasing do VietinBank sở hữu cho Nhà đầu tư nước ngoài là Công ty Mitsubishi UFJ Lease & Finance và chuyển nhượng 1% vốn điều lệ của VietinBank Leasing do VietinBank sở hữu cho 01 Nhà đầu tư trong nước.

Đồng thời, HĐQT cũng phê duyệt việc chuyển đổi hình thức pháp lý của VietinBank Leasing từ tổ chức tín dụng (TCTD) là công ty TNHH MTV thành TCTD là công ty TNHH hai thành viên trở lên sau khi hoàn thành việc chuyển nhượng một phần vốn điều lệ.

Để triển khai thực hiện, HĐQT VietinBank đã thông qua các văn kiện liên quan, bao gồm Hợp đồng tài khoản thanh toán và tạm khóa giữa VietinBank, Công ty Mitsubishi UFJ Lease& Finance với Ngân hàng MUFG TP HCM (chi nhánh của cổ đông lớn của VietinBank); Thoả thuận tạm khoá tài khoản thanh toán giữa VietinBank, Nhà đầu tư trong nước với Ngân hàng TNHH Indovina (Công ty liên kết của VietinBank).

Trong thời gian tới, VietinBank sẽ phối hợp với các đối tác nhận chuyển nhượng để chuẩn bị hồ sơ và xin ý kiến chấp thuận của Cơ quan có thẩm quyền đối với việc chuyển đổi hình thức pháp lý của VietinBank Leasing.

VietinBank Leasing là công ty con của VietinBank và có vốn điều lệ tại ngày 31/12/2019 là 1,000 tỷ đồng, do VietinBank sở hữu 100% vốn và có quyền tự chủ về tài chính. VietinBank Leasing hoạt động trong lĩnh vực cho thuê tài chính đối với các doanh nghiệp, cá nhân, hộ gia đình, các tổ chức khác thuộc đối tượng cho vay vốn của TCTD.

Theo báo cáo thường niên của VietinBank, tại ngày 31/12/2019, tổng tài sản của VietinBank Leasing đạt 3,030 tỷ đồng, tăng 6% so với đầu năm 2019. Tổng thu nhập đạt 274 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2018, phần lớn là thu nhập từ hoạt động cho thuê tài chính đạt 272 tỷ đồng, tăng 33% so với năm 2018. Tổng chi phí là 152 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2018.

Tổng dư nợ cho thuê tài chính đạt 2,786 tỷ đồng, tăng trưởng 12% so với năm 2018 và đứng thứ 2 về thị phần dư nợ cho thuê tài chính tại Việt Nam. Nợ nhóm 2 của VietinBank Leasing chiếm 2.7%/tổng dư nợ cho thuê tài chính; tỷ lệ nợ xấu chiếm 0.4%/tổng dư nợ cho thuê tài chính.

Lợi nhuận trước thuế năm 2019 của Công ty là 122 tỷ đồng, giảm 7% so với năm 2018 chủ yếu do chi phí vốn đầu vào tăng.

Hàn Đông

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang