VNG muốn dùng hơn 120 tỷ thặng dư vốn để bù lỗ lũy kế

02-06-2020 08:36:58+07:00
02/06/2020 08:36 0
  •  

VNG muốn dùng hơn 120 tỷ thặng dư vốn để bù lỗ lũy kế

ĐHĐCĐ của CTCP Du lịch Thành Thành Công (HOSE: VNG) vừa công bố phương án sử dụng thặng dư vốn cổ phần để xử lý lỗ lũy kế.

Ngày 26/05/2020, ĐHĐCĐ của VNG đã thống nhất thông qua phương án xử lý lỗ lũy kế bằng thặng dư vốn cổ phần.

Cụ thể, phía Công ty chấp nhận sử dụng thặng dư vốn cổ phần tính đến ngày 31/12/2019 là gần 122 tỷ đồng để giảm lỗ lũy kế tại BCTC riêng và/hoặc hợp nhất (nếu có).

Theo báo cáo hợp nhất quý 1/2020, tới 31/03/2020, Công ty ghi khoản lợi nhuận không phân phối ở mức gần 3.7 tỷ đồng. Hồi cuối năm 2019, Công ty lỗ lũy kế tới 45.2 tỷ đồng nhưng đã xóa hết trong quý 1/2020.

Kết quả kinh doanh của VNG từ 2016-2019. Đvt: Triệu đồng

*VNG thành lập công ty con vốn 5 tỷ đồng

Duy Na

FILI


 
Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang