VNM ETF mua mạnh POW, SBT, MSN và GEX

24-06-2020 14:00:00+07:00
24/06/2020 14:00 1
  •  

VNM ETF mua mạnh POW, SBT, MSN và GEX

Trong tuần kết thúc đảo danh mục quý 2/2020, Vaneck Vectors Vietnam ETF (VNM ETF) mua mạnh cổ phiếu POW, SBT, MSNGEX.

VNM ETF mua mạnh cổ phiếu Việt 

Trong tuần 15-19/06, danh mục của VNM ETF có sự biến động không nhỏ về số lượng cổ phiếu của trong danh mục.

Cụ thể, VNM ETF đã mua thêm cổ phiếu đối với 9 mã, nhiều nhất (theo số lượng) là POW (hơn 3 triệu cp), SBT (hơn 1.9 triệu cp), MSN (hơn 1.3 triệu cp) và GEX (hơn 1.1 triệu cp). Ở chiều ngược lại, quỹ đã bán bớt cổ phiếu của 6 mã với khối lượng dưới 1 triệu cp.

Những biến động này diễn ra trong tuần kết thúc đảo danh mục quý 2/2020 của VNM ETF.

Thay đổi số lượng cổ phiếu Viết Nam trong danh mục VNM ETF từ ngày 015-19/06/2020

Tính tới ngày 19/06/2020, tổng tỷ trọng cổ phiếu Việt Nam trong danh mục của VNM ETF ở mức 67.79%, tăng nhẹ qua 1 tuần (67.36% tại ngày 12/06).

Tỷ trọng cổ phiếu Việt Nam trong danh mục VNM ETF tại ngày 19/06/2020

Tại ngày 22/06/2020, tổng giá trị tài sản ròng của VNM ETF ghi nhận ở mức 338.4 triệu USD, tăng 13 triệu USD qua một tuần. Giá trị tài sản ròng trên mỗi chứng chỉ quỹ (NAV/ccq) tăng 3%% qua một tuần lên mức 13.76 USD/ccq. Số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại ngày 15/06 là 24.6 triệu ccq.

Diễn biến NAV/ccq VNM ETF từ đầu năm 2020 đến nay

VNM ETF tiếp tục hút vốn tuần thứ 3 liên tiếp

Về tình hình vốn, VNM ETF được bơm thêm 1.36 triệu USD trong tuần 15-19/06/2020 - cũng là tuần thứ 3 liên tiếp.

Tổng lượng vốn quỹ bị rút ra trong quý 2 và từ đầu năm đến nay lần lượt là 7.09 triệu USD và 35.2 triệu USD.

Xu hướng dòng vốn tại VNM ETFtừ ngày 01/04-19/06/2020
Xu hướng dòng vốn tại VNM ETFtừ ngày 01/01-19/06/2020
Xu hướng dòng vốn tại VNM ETF từ ngày 01/01-19/06/2020

*VNM ETF mua ròng cổ phiếu Việt trong tuần công bố kết quả đảo danh mục 

Xuân Nghĩa

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang