VPS: Nghị quyết HĐQT về việc bầu Chủ tịch HĐQT

24-06-2020 13:18:00+07:00
24/06/2020 13:18 0
  •  

VPS: Nghị quyết HĐQT về việc bầu Chủ tịch HĐQT

Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam thông báo Nghị quyết HĐQT về việc bầu Chủ tịch HĐQT như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200624_20200624 - VPS - NQ05 HDQT Bau Chu Tich HDQT.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang