VPS: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

23-06-2020 14:30:00+07:00
23/06/2020 14:30 0
  •  

VPS: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

 Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam thông báo Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200623_20200623 - VPS - NQ&BB DHD Co Dong 2020.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang