VPS: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2020

24-06-2020 16:53:00+07:00
24/06/2020 16:53 0
  •  

VPS: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2020

Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2020 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200624_20200624 - VPS - CBTT lua chon DV kiem toan.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang