AME: Công ty cổ phần Alphanam - người có liên quan đến Phó Chủ tịch HĐQT; Tổng Giám đốc - đã mua 0 CP

02-07-2020 08:25:00+07:00
02/07/2020 08:25 0
  •  

AME: Công ty cổ phần Alphanam - người có liên quan đến Phó Chủ tịch HĐQT; Tổng Giám đốc - đã mua 0 CP

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty cổ phần Alphanam
- Mã chứng khoán: AME
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1,386,000 CP (tỷ lệ 5.5%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Minh Nhật
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Phó Chủ tịch HĐQT; Tổng Giám đốc
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Chủ tịch HĐQT
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 1,816,815 CP (tỷ lệ 7.21%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 3,391,606 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 0 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1,386,000 CP (tỷ lệ 5.5%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 13/05/2020
- Ngày kết thúc giao dịch: 08/06/2020.

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang