AST: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ Penm IV Germany GMBH & Co. KG

24-07-2020 16:49:00+07:00
24/07/2020 16:49 0
  •  

AST: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ Penm IV Germany GMBH & Co. KG

Penm IV Germany GMBH & Co. KG thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200724_20200724 - AST - TB giao dich voi ben co lien quan (PENM IV Germany GmbH & Co.KG).pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang