BFC: Thông báo ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020

13-07-2020 15:54:00+07:00
13/07/2020 15:54 0
  •  

BFC: Thông báo ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020

Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền thông báo ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200713_20200713 - BFC - CBTT ky hop dong kiem toan nam 2020.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang