BIDV: Lãi trước thuế 6 tháng đầu năm sụt giảm, nợ xấu tăng 17%

31-07-2020 14:30:40+07:00
31/07/2020 14:30 0
  •  

BIDV: Lãi trước thuế 6 tháng đầu năm sụt giảm, nợ xấu tăng 17% 

Theo BCTC hợp nhất quý 2/2020 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triểu Việt Nam (BIDV, HOSE: BID), lãi trước thuế 6 tháng đầu năm vẫn giảm 5%, về mức 4,454 tỷ đồng, dù Ngân hàng đã giảm trích lập dự phòng rủi ro so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ cho vay tăng lên mức 2%.

Riêng quý 2, hoạt động chính của Ngân hàng giảm đến 24% so cùng kỳ, chỉ thu về 6,950 tỷ đồng lãi thuần. Lãi từ hoạt động dịch vụ tặng 8%, lên gần 1,179 tỷ đồng.

Trong khi hoạt động kinh doanh ngoại hối chỉ đem về khoản lãi bằng cùng kỳ (413 tỷ đồng) thì lãi từ hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh (gấp 4.9 lần) và lãi từ hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư (gấp 6.4 lần) tăng mạnh trong quý 2.

Tuy nhiên, trong kỳ, BIDV đã tiết giảm các khoản chi phí như chi phí hoạt động (giảm 6%), chi phí dự phòng rủi ro (giảm 26%). Kết quả, lợi nhuận trước thuế và lãi ròng quý 2 tăng 21% so cùng kỳ, đạt 2,640 tỷ đồng và 2,066 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, BIDV giảm 6% chi phí dự phòng rủi ro tín dụng so cùng kỳ, nhưng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh cũng giảm 6%, chỉ còn 14,596 tỷ đồng. Do đó, lợi nhuận trước thuế và lãi ròng cùng giảm 5% và 6% so cùng kỳ, chỉ còn 4,454 tỷ đồng và gần 3,476 tỷ đồng.

Như vậy, so với kế hoạch lãi trước thuế 12,500 tỷ đồng cho cả năm 2020, BIDV đã thực hiện được 36% sau 6 tháng đầu năm.

Kết quả kinh doanh hợp nhất quý 2/2020 của BIDV. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 2/2020 của BIDV

Tại ngày 30/06/2020, tổng tài sản của BIDV giảm nhẹ 3% so với đầu năm, ghi nhận hơn 1.4 triệu tỷ đồng. Cho vay khách hàng xấp xỉ đầu năm, đạt gần 1.14 triệu tỷ đồng. Tiền vàng, gửi tại TCTD khác tăng 90% (83,463 tỷ đồng), tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước giảm 80% (28,062 tỷ đồng).

Về phần nguồn vốn kinh doanh, tiền gửi khách hàng xấp xỉ đầu năm, ghi nhận hơn.31 triệu tỷ đồng. Lợi nhuận chưa phân phối tăng 5%, lên mức 14,607 tỷ đồng.

Một số chỉ tiêu tài chính của BIDV tính đến 30/06/2020. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 2/2020 của BIDV

Tại thời điểm cuối tháng 6, tổng nợ xấu của BIDV tăng 17% so với đầu năm. Trong đó, nợ dưới tiêu chuẩn tăng 11%, nợ nghi ngờ tăng 21% và nợ có khả năng mất vốn tăng 17%. Do đó, tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ vay của BIDV tăng từ mức 1.75% đầu năm lên 2%.

Chất lượng nợ vay tại ngày 30/06/2020 của BIDV. Đvt: Tỷ đồng

Nguồn: BCTC hợp nhất quý 2/2020 của BIDV

Hàn Đông

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang