Cao su Đà Nẵng báo lãi sau thuế giảm 39% trong quý 2

16-07-2020 14:30:59+07:00
16/07/2020 14:30 0
  •  

Cao su Đà Nẵng báo lãi sau thuế giảm 39% trong quý 2

Kết quả kinh doanh đi lùi, dòng tiền kinh doanh cải thiện là những điểm đáng chú ý trong BCTC hợp nhất quý 2/2020 của CTCP Cao su Đà Nẵng (HOSE: DRC). Ngoài ra, Công ty đã lên kế hoạch cho quý 3 với 948 tỷ đồng doanh thu thuần và 62 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.  

Trong quý 2/2020, doanh thu thuần của DRC tiếp tục đến từ kinh doanh lốp xe Ô tô, xe đạp, xe máy (tỷ trọng 99%) đạt 789 tỷ đồng, tương ứng giảm 28% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, nhờ giá vốn giảm sâu hơn, tỷ suất lợi nhuận gộp của Công ty vẫn nhích nhẹ, đạt 15%. Lãi sau thuế của DRC đạt 43 tỷ đồng, giảm 39% so với cùng kỳ.

Kết quả kinh doanh quý 2 của Cao Su Đà Nẵng
Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 2 của DRC

Lũy kế 6 tháng đầu năm, DRC ghi nhận 1,592 tỷ đồng doanh thu thuần và 101 tỷ đồng lãi trước thuế, lần lượt giảm 17% và 8% so với cùng kỳ. Với kết quả kinh doanh này, Công ty thực hiện được 39% kế hoạch doanh thu và 36% kế hoạch lợi nhuận cả năm sau nửa chặng đường.

Trước đó, tại ĐHĐCĐ thường niên 2020, DRC lên kế hoạch 4,062 tỷ đồng doanh thu thuần và 280 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, lần lượt tăng 5% và giảm 11% so với kết quả năm 2019. Theo Công ty, ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 khiến hoạt động sản xuất kinh doanh của DRC bị ảnh hưởng trầm trọng, doanh thu bán hàng dự báo sẽ giảm mạnh từ tháng 4/2020. Trong đó, tại thị trường nội địa, doanh thu tiêu thụ giảm mạnh từ giữa tháng 3/2020.

Mặc dù kết quả kinh doanh của DRC chưa khả quan, nhưng dòng tiền của Công ty lại có sự cải thiện khi thu về hơn 348 tỷ đồng tiền thuần từ HĐKD, tăng 17% so với cùng kỳ và gấp 4 lần mức lãi sau thuế.

Sang quý 3, DRC kỳ vọng doanh thu thuần và lợi nhuận trước thuế sẽ có sự cải thiện so với quý 2, lần lượt tăng 20% và 15%, tương ứng đạt 948 tỷ đồng và 62 tỷ đồng. Tuy nhiên, so với cùng kỳ, kế hoạch này của Công ty vẫn đang đi lùi 2% về doanh thu và 39% về lợi nhuận.

Kế hoạch kinh doanh quý 3 của Cao su Đà Nẵng
Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: DRC

Tại thời điểm cuối quý 2, tổng tài sản của DRC đạt 2,563 tỷ đồng, giảm hơn 5% so với thời điềm đầu năm chủ yếu do tài sản cố định (hữu hình) giảm hơn 130 tỷ đồng.

Ngoài ra, trong nửa đầu năm DRC cũng đã mua sắm TSCĐ (6.4 tỷ đồng) và sửa chửa lớn (2 tỷ đồng) khiến chi phí xây dựng cơ bản dở dang tăng mạnh từ 97 triệu đồng lên gần 8.4 tỷ đồng.

Nợ phải trả của Công ty tại ngày 30/06/2020 đạt 992 tỷ đồng, giảm 8% so với thời điểm đầu năm và chiếm 39% tổng tài sản. Trong cơ cấu nợ phải trả của DRC, nợ ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn (hơn 87%) với các khoản nợ vay và thuê tài chính ngắn hạn ở mức 377 tỷ đồng.

Như Xuân

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang