Chủ tịch MBG Group: Đặt IR lên vị trí hàng đầu trong công tác đối ngoại

07-07-2020 11:15:00+07:00
07/07/2020 11:15 4
  •  

Chủ tịch MBG Group: Đặt IR lên vị trí hàng đầu trong công tác đối ngoại

“Muốn có một mã cổ phiếu hấp dẫn nhà đầu tư thì doanh nghiệp nhất định phải đặt IR lên vị trí quan trọng hàng đầu trong công việc đối ngoại của doanh nghiệp. Công việc IR phải được diễn ra thường xuyên liên tục. Cần tạo được lòng tin của nhà đầu tư, khi có lòng tin thì nhà đầu tư mới ‘xuống tiền’ để mua cổ phiếu của doanh nghiệp”.

Đó là chia sẻ của ông Phạm Huy Thành – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn MBG (MBG Group, HNX: MBG) khi đề cập đến vai trò và tầm quan trọng của hoạt động Quan hệ nhà đầu tư (IR).

Các giải pháp để hiện thực hóa kế hoạch kinh doanh 2020

Xin ông chia sẻ thêm về những kết quả nổi bật mà MBG Group đã đạt được trong năm vừa qua?

Chủ tịch Phạm Huy Thành: Trong năm vừa qua, Công ty đã đạt được các chỉ tiêu kinh doanh vượt xa so với kế hoạch đề ra. Cụ thể, tổng doanh thu 2019 đạt gần 663 tỷ đồng, tăng 33% so với năm trước và vượt gần 11% kế hoạch cả năm. Lợi nhuận sau thuế đạt trên 21 tỷ đồng, tăng 48% và cùng vượt 20% chỉ tiêu được cổ đông giao phó.

Hai năm trở lại đây (2018 - 2019), Công ty duy trì được mức tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận ổn định, chủ yếu đến từ những ngành nghề cốt lõi. Ngoài ra, Công ty mở rộng các lĩnh vực đầu tư bất động sản. Trước mắt, lĩnh vực đầu tư bất động sản tuy chưa tạo doanh thu ngay nhưng đang tạo ra giá trị thặng dư cho doanh nghiệp trong tương lai.

Đối mặt với viễn cảnh bất định như hiện nay, Công ty đề ra định hướng, chiến lược kinh doanh trong năm 2020 như thế nào, thưa ông?

Để hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2020, Ban Tổng giám đốc Công ty sẽ triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp cơ bản sau đây.

Ông Phạm Huy Thành.

Thứ nhất là nguồn vốn, MBG Group sẽ đưa ra các phương án sử dụng hiệu quả nguồn vốn chủ sở hữu và khoản lợi nhuận thặng dư qua các năm. Tùy thuộc tình hình thực tế của Công ty, HĐQT xây dựng và trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch tăng vốn bổ sung để đáp ứng đủ nguồn vốn kinh doanh.

Tất cả nguồn vốn hiện có hoặc sẽ huy động phải được sử dụng cho hoạt động kinh doanh của Công ty trên nguyên tắc bảo toàn và phát triển vốn, đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông. Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động liên doanh, liên kết, hợp tác đầu tư với các đối tác trong và ngoài nước theo nguyên tắc chia sẻ lợi nhuận và rủi ro để huy động các nguồn vốn bổ sung. Thiết lập quan hệ với các ngân hàng lớn như BIDV, Sacombank, MB…

Về giải pháp thị trường và chính sách bán hàng, Công ty sẽ trung thành với chiến lược “đi tắt đón đầu”, tập trung vào các phân khúc thị trường hẹp và các sản phẩm, dịch vụ mới, độc đáo trên cơ sở khai thác lợi thế sẵn có của Công ty. Tập trung nhóm khách hàng nội địa truyền thống đã gắn bó lâu năm với công ty.

Tăng cường tham gia hội chợ, triển lãm trong và ngoài nước để tìm hiểu sản phẩm, tìm kiếm đối tác và quảng bá thương hiệu MAXXBAU. Xây dựng cơ chế linh hoạt trong thanh toán thương mại, thu hút khách hàng nhằm giảm thiểu hàng tồn kho.

Thứ ba, trong công tác quản trị doanh nghiệp, năm 2020, MBG Group sẽ kiện toàn mạnh mẽ bộ máy nhân sự cấp cao của Tập đoàn cùng với các Công ty liên kết theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Áp dụng các biện pháp nhằm thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao về làm việc tại Tập đoàn cùng với việc hoàn thiện chính sách đào tạo, sử dụng nhân lực và chế độ đãi ngộ người lao động trên nguyên tắc gắn kết, chia sẻ lợi ích dựa trên kết quả công việc...

Về quản trị, tiếp tục hoàn thiện mô hình quản trị của công ty theo đúng chuẩn mực và thông lệ quản trị công ty đại chúng niêm yết, lựa chọn và ứng dụng phương thức quản trị mới tiên tiến nhằm tối ưu hóa hiệu quả của toàn hệ thống và từng bước xây dựng văn hóa doanh nghiệp theo hướng văn minh hiện đại. Ứng dụng triệt để công nghệ thông tin và các quy trình, phương thức quản trị tiên tiến, hiện đại trong công tác quản trị Công ty.

Tôn trọng quyền cổ đông và ứng xử bình đẳng giữa các cổ đông trong nước và cổ đông nước ngoài. Kịp thời và minh bạch trong công bố thông tin, tạo điều kiện thuận lợi cho các cổ đông và các tổ chức được tiếp cận thông tin doanh nghiệp theo đúng quy định.

Xây dựng cơ chế tiếp nhận thông tin phản hồi và tranh thủ các ý kiến đóng góp, sáng kiến của cổ đông cho sự phát triển của Công ty.

Cuối cùng là giải pháp xây dựng nội bộ và văn hóa ứng xử trong công ty bằng cách tiếp tục ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động của các tổ chức chính trị trong doanh nghiệp. Đẩy mạnh thi đua, động viên người lao động gắn bó với công ty, xây dựng Quy chế văn hóa ứng xử của người lao động trong công ty.

Sản phẩm sơn mang nhãn hiệu Maxxbau của MBG

Đặt IR lên vị trí quan trọng hàng đầu trong công việc đối ngoại của doanh nghiệp

Ông đánh giá như thế nào về vai trò và tầm quan trọng của hoạt động Quan hệ nhà đầu tư (IR) trong bối cảnh ngày càng có nhiều doanh nghiệp lên sàn cùng với tình hình kinh tế ngày một khó khăn hơn?

Muốn có một mã cổ phiếu hấp dẫn nhà đầu tư thì doanh nghiệp nhất định phải đặt IR lên vị trí quan trọng hàng đầu trong công việc đối ngoại của doanh nghiệp. Công việc IR phải được diễn ra thường xuyên liên tục. Cần tạo được lòng tin của nhà đầu tư, khi có lòng tin thì nhà đầu tư mới ‘xuống tiền’ để mua cổ phiếu của doanh nghiệp.

Thực tế, có thể coi thị trường chứng khoán như là nơi trao đổi mua bán lòng tin của nhà đầu tư với nhà đầu tư hoặc của nhà đầu tư với doanh nghiệp về một cổ phiếu của doanh nghiệp. Trên thị trường chứng khoán phần nhiều có sự mua bán theo tâm lý đám đông nên doanh nghiệp cần phải làm tốt hoạt động IR nhằm tạo lòng tin và thu hút được nhà đầu tư.

Quan điểm của ông về việc nhiều doanh nghiệp chỉ quan tâm đến hoạt động IR khi cần?

Chất lượng của hoạt động quan hệ nhà đầu tư (IR) ảnh hưởng rất nhiều đến sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Hoạt động quan hệ cổ đông đóng vai trò hết sức quan trọng đối với doanh nghiệp, không chỉ trước mắt mà cả về dài hạn. Khi hoạt động IR hiệu quả sẽ tăng cường tính minh bạch, duy trì mối quan hệ với các cổ đông trung thành và thu hút cổ đông mới, thu hút thêm sự quan tâm của giới đầu tư, phản ánh đúng giá trị doanh nghiệp.

Vì những lý do đó, hoạt động IR cần phải tiến hành thường xuyên liên tục nhằm kết nối nhà đầu tư với doanh nghiệp.

Về công tác Quan hệ nhà đầu tư (IR) của MBG Group trong năm qua, làm sao Công ty vẫn đáp ứng được hoạt động công bố thông tin một cách kịp thời và hiệu quả trước diễn biến dịch Covid-19 bùng phát khiến nhiều hoạt động bị đình trệ?

Khi có phát sinh giao dịch, Công ty đều chủ động công bố thông tin đầy đủ đối với các giao dịch liên quan. Chúng tôi xây dựng hệ thống làm việc online nhằm đảm bảo việc công bố thông tin kịp thời, các sự kiện không bị đình trệ.

Công tác gặp gỡ trao đổi thông tin giữa Công ty và các nhà đầu tư trong và ngoài nước được thực hiện ra sao?

Website Công ty được xem bằng nhiều thứ tiếng, có thể giúp nhà đầu tư nắm bắt nhanh kịp thời các thông tin được công bố. Khi các nhà đầu tư ngoại quan tâm tới doanh nghiệp, lãnh đạo doanh nghiệp luôn sắp xếp lịch để làm việc trực tiếp với các nhà đầu tư.

Việc phản hồi bằng email khi được nhà đầu tư đặt câu hỏi tới doanh nghiệp trong thời gian sớm nhất cũng được chúng tôi thực hiện một cách xuyên suốt.

Bên cạnh đó, Công ty cũng thực hiện công tác truyền thông để nhà đầu tư hiểu doanh nghiệp hơn, tin tưởng và gắn bó với doanh nghiệp.

Chiến lược IR của Công ty nhằm đồng hành gắn kết cổ đông, nhà đầu tư?

Chúng tôi cho rằng để việc tổ chức và triển khai hoạt động IR hiệu quả, HĐQT doanh nghiệp cần thể hiện cam kết cao để hướng Công ty đến một văn hóa đối thoại cởi mở hơn với các cổ đông, nhà đầu tư tiềm năng, các chuyên viên phân tích và báo chí.

Cùng với đó, doanh nghiệp cần tiến đến thành lập bộ phận chuyên trách IR, chỉ định rõ chuyên viên chuyên trách IR; quán triệt rõ với nội bộ tầm quan trọng của IR, quyền hạn và những hỗ trợ cần thiết;… thường xuyên rà soát kế hoạch và hoạt động IR, theo dõi và tiếp nhận những phản hồi từ thị trường và nhà đầu tư để có những hiệu chỉnh kịp thời và quản trị tốt rủi ro.

Cám ơn ông!

45 doanh nghiệp niêm yết tham gia Bình chọn IR

CTCP Tập đoàn MBG (HNXMBG) là một trong 45 doanh nghiệp xuất sắc vượt qua 729 doanh nghiệp niêm yết để lọt vào Vòng 2 - Bình chọn IR của Chương trình IR Awards 2020.

Để lọt vào vòng Bình chọn IR, doanh nghiệp niêm yết phải chấp hành đúng và đầy đủ các quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và thỏa mãn bộ tiêu chí xét chọn vào vòng Bình chọn IR.

IR AWARDS 2020

Tiêu chí chọn 45 doanh nghiệp niêm yết tham gia bình chọn IR

BÌNH CHỌN DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT CÓ HOẠT ĐỘNG IR TỐT NHẤT

Nhà đầu tư bình chọn | Định chế tài chính đánh giá

IR Awards là Chương trình Bình chọn Doanh nghiệp niêm yết có hoạt động IR tốt nhất được tổ chức thường niên. Chương trình thực hiện đánh giá toàn diện về hoạt động quan hệ nhà đầu tư (IR) của các doanh nghiệp niêm yết hằng năm; bao gồm thống kê khảo sát thực tế, mở bình chọn công khai cho cộng đồng nhà đầu tư và đánh giá chuyên môn từ các định chế tài chính chuyên nghiệp. Năm 2020 là năm thứ 10 Chương trình IR Awards được diễn ra.

PC

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang