Chứng khoán Bản Việt thực hiện được 72.8% kế hoạch năm trong 6 tháng

21-07-2020 15:00:00+07:00
21/07/2020 15:00 1
  •  

Dịch vụ

Chứng khoán Bản Việt thực hiện được 72.8% kế hoạch năm trong 6 tháng

Ngày 20/07/2020, CTCP Chứng khoán Bản Việt (VCSC, HOSE: VCI) công bố kết quả kinh doanh quý 2 và 6 tháng đầu năm 2020. Theo đó, VCSC đạt lợi nhuận trước thuế 310.5 tỷ đồng trong quý 2 và 400.3 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm, thực hiện được 72.8% kế hoạch năm.

Về doanh thu, VCSC ghi nhận doanh thu hoạt động thuần đạt 406.8 tỷ đồng trong quý 2 và 785.9 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm.

VCSC báo cáo doanh thu hoạt động thuần 406.8 tỷ đồng cho quý 2, cao hơn 7.3% so với quý 1/2020 và tăng nhẹ 0.2% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế nửa đầu năm 2020, doanh thu hoạt động thuần đạt 785.9 tỷ đồng (thực hiện được 56.5% kế hoạch 2020), cao hơn 1.7% so cùng kỳ.

Lợi nhuận trước thuế ghi nhận 310.5 tỷ đồng trong quý 2/2020, cao hơn 246.1% so quý 1/2020 và 81.6% so cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế trong nửa đầu năm 2020 ghi nhận 400.3 tỷ đồng, hoàn thành 72.8% kế hoạch 2020 (550 tỷ đồng). Lợi nhuận sau thuế ghi nhận 205.1 tỷ đồng, cao hơn 72.9% so với quý 1/2020 và tăng 46.8% so cùng kỳ. Nửa đầu năm 2020, lợi nhuận sau thuế là 323.6 tỷ đồng.

Thu nhập trên cổ phiếu trong quý 2 là 1,248 đồng, tăng 73% so với quý 1/2020 và 45.7% so cùng kỳ. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu tích lũy trong nửa đầu năm 2020 là 1,970 đồng.

Tỷ suất lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROAE) của 12 tháng gần nhất tính tới cuối quý 2/2020 đạt 18% (18.2% nếu loại trừ chênh lệch đánh giá tài sản theo giá trị thị trường). 

Môi giới ghi nhận doanh thu 105.5 tỷ đồng trong quý 2/2020, cao hơn 20.9% so với quý 1/2020 và 33.5% so cùng kỳ. VCSC xếp thứ 2 trên thị trường chứng khoán TPHCM trong quý này, với phần môi giới 8.84% và xếp hạng số 3 trong 6 tháng đầu năm 2020, với thị phần môi giới 9.18%. Lũy kế nửa đầu năm 2020, doanh thu môi giới đạt 192.7 tỷ đồng.

Ngân hàng Đầu tư ghi nhận doanh thu quý 2/2020 là 17.6 tỷ đồng, tăng 414.7% so với quý 1/2020.

Doanh thu từ đầu tư ghi nhận 216.9 tỷ đồng trong quý 2/2020, cao hơn 7.6% so với quý 1/2020 và 17.7% so cùng kỳ. Lũy kế nửa năm 2020, doanh thu đầu tư ghi nhận 418.5 tỷ đồng, cao hơn 8.6% so cùng kỳ.

Cho vay margin ghi nhận doanh thu đạt 67.9 tỷ đồng, giảm 24.3% so với quý 1/2020. Việc doanh thu cho vay margin giảm tương ứng với số dư cuối kỳ phải thu từ hoạt động cho vay margin giảm 28.5% so với số dư đầu kỳ tại ngày 01/04/2020. Trong 6 tháng đầu năm 2020, cho vay margin đóng góp 157.7 tỷ đồng cho tổng doanh thu của công ty.

Kết quả tăng trưởng vượt bậc này của VCSC chứng tỏ tầm nhìn và định hướng rõ ràng, hiệu quả của Ban lãnh đạo VCSC khi đặt ra kế hoạch kinh doanh 2020 trong Đại hội đồng cổ đông vừa qua. Trong tnh hình 6 tháng còn lại của năm 2020, khi thị trường chứng khoán Việt Nam còn nhiều thách thức cũng như rủi ro đến từ chiến tranh thương mại Mỹ-Trung, xu hướng bảo hộ mậu dịch diễn ra mạnh mẽ, dịch bệnh (Covid-19) kéo dài, VCSC tự tin sẽ hoàn thành tốt kế hoạch 2020.

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang