CIG: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2020

03-07-2020 15:47:00+07:00
03/07/2020 15:47 0
  •  

CIG: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2020

Công ty Cổ phần COMA18 công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2020 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200703_20200703 - CIG - Bc tinh hinh quan tri cong ty 6 thang nam 2020.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang