CIG: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua nội dung phiên họp HĐQT ngày 03/07/2020

03-07-2020 15:45:00+07:00
03/07/2020 15:45 0
  •  

CIG: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua nội dung phiên họp HĐQT ngày 03/07/2020

Công ty Cổ phần COMA18 thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thông qua nội dung phiên họp HĐQT ngày 03/07/2020 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200703_20200703 - CIG - NQ HDQT so 62.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang