Công ty Minh Ngọc đã mua 1.1 triệu cp EBA

16-07-2020 13:19:29+07:00
16/07/2020 13:19 0
  •  

Công ty Minh Ngọc đã mua 1.1 triệu cp EBA

Giao dịch mua 1.1 triệu cp CTCP Điện Bắc Nà (HNXEBA) được Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Minh Ngọc thực hiện từ ngày 06-09/07/2020.

Sau giao dịch, Công ty Minh Ngọc đã tăng sở hữu 2.64 triệu cp EBA (17.02%) lên 3.75 triệu cp (24.19%).

Về mối liên hệ, ông Đỗ Tô Hiệu là Uỷ viên HĐQT EBA đồng thời là Phó Giám đốc Công ty Minh Ngọc. Ông Hiệu không nắm giữ cổ phiếu EBA.

Ngày 10/07/2020, HĐQT EBA cũng đã chấp thuận việc đăng ký chào mua công khai 1.33 triệu cp EBA  với giá chào mua 9,400 đồng/cp từ Công ty Minh Ngọc.

Trong trường hợp chào mua công khai thành công, Công ty Minh Ngọc sẽ nắm giữ tỷ lệ 32.79% tổng số cổ phần đang lưu hành của EBA.

Khang Di

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang