CPNJ2002: Quyết định về việc thay đổi đăng ký niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền CPNJ2002

13-07-2020 16:58:00+07:00
13/07/2020 16:58 0
  •  

CPNJ2002: Quyết định về việc thay đổi đăng ký niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền CPNJ2002

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố Quyết định về việc thay đổi đăng ký niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền.PNJ.VND.M.CA.T.2020.01  (mã CK: CPNJ2002) do Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT phát hành như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200713_20200713 - CPNJ2002 - QD thay doi niem yet CW.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang