CRC: Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc

10-07-2020 11:39:00+07:00
10/07/2020 11:39 0
  •  

CRC: Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc

Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam thông báo Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200710_20200710 - CRC - CBTT bo nhiem tong giam doc - Duong Thi Huyen.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang