CTF: Nghị quyết HĐQT về việc tăng vốn điều lệ và sửa đổi điều lệ công ty

03-07-2020 13:19:00+07:00
03/07/2020 13:19 0
  •  

CTF: Nghị quyết HĐQT về việc tăng vốn điều lệ và sửa đổi điều lệ công ty

Công ty Cổ phần City Auto thông báo Nghị quyết HĐQT về việc tăng vốn điều lệ và sửa đổi điều lệ công ty như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200703_20200702 - CTF - NQHDQT ve viec sua doi dieu le va Dieu le sua doi.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang