CVS: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

01-07-2020 14:02:00+07:00
01/07/2020 14:02 0
  •  

CVS: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Công ty Cổ phần Chứng khoán CV thông báo Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200701_20200701-CVS- CBTT Nghi quyet va Bien ban hop ĐHĐCĐ 2020.pdf
20200701_20200701-CVS_ Bien ban hop ĐHCĐ 2020.pdf
20200701_20200701-CVS_ Nghi quyet ĐHCĐ 2020.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang