Dầu Tường An: Lợi nhuận 6 tháng tăng 41%, dòng tiền kinh doanh âm hơn 55 tỷ đồng

21-07-2020 16:33:38+07:00
21/07/2020 16:33 0
  •  

Dầu Tường An: Lợi nhuận 6 tháng tăng 41%, dòng tiền kinh doanh âm hơn 55 tỷ đồng

6 tháng đầu năm, CTCP Dầu thực vật Tường An (HOSE: TAC) ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 85 tỷ đồng, tăng 41% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của Công ty vẫn âm hơn 55 tỷ đồng.

Tính riêng trong quý 2, doanh thu thuần tăng 33% trong khi giá vốn hàng bán tăng 38% khiến biên lãi gộp của TAC giảm từ 16% xuống 13%.

Dù chi phí quản lý doanh nghiệp tăng mạnh 86% nhưng doanh thu tài chính tăng, cùng với chi phí tài chính, và chi phí bán hàng lần lượt giảm 23% và 16% nên lợi nhuận sau thuế của TAC vẫn tăng 58% so với quý 2/2019, đạt gần 38 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu, lợi nhuận sau thuế của TAC đạt gần 68 tỷ đồng, tăng 41% so với nửa đầu năm nhờ doanh thu thuần và doanh thu tài chính tăng.

Theo kế hoạch kinh doanh năm 2020 của TAC, Công ty đặt mục tiêu doanh thu thuần đạt 4,558 tỷ đồng, tăng 10%. Lợi nhuận trước thuế được TAC kỳ vọng ở mức 193 tỷ đồng, tăng 13% so với kết quả của năm 2019.

So với kế hoạch, TAC đã thực hiện 48% chỉ tiêu doanh thu thuần và 44% chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế trong 6 tháng đầu năm.

Dù đạt kết quả kinh doanh tăng trưởng nhưng dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của TAC trong 6 tháng đầu năm vẫn còn âm hơn 55 tỷ đồng chủ yếu do Công ty dự trữ thêm hàng tồn kho.

Tại ngày 30/06/2020, tổng tài sản của TAC ở mức 1,659 tỷ đồng, giảm 4% so với đầu năm chủ yếu do các khoản phải thu ngắn hạn giảm 30%. Trong đó, khoản phải thu về cho vay ngắn hạn giảm 80%.

Nợ phải trả đến cuối quý 2 ở mức 998 tỷ đồng, chiếm 60% tổng nguồn vốn. Trong đó, dư nợ vay ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn nhất, ở mức gần 579 tỷ đồng, tăng 26% so với đầu năm.

Thị giá cổ phiếu TAC đang ở mức 36,200 đồng/cp (chốt phiên 21/07), tăng gần 50% so với đầu năm 2020.

Khang Di

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang