Doanh thu và lợi nhuận Bột giặt LIX nửa đầu năm 2020 tăng trên 30%

20-07-2020 15:35:21+07:00
20/07/2020 15:35 0
  •  

Doanh thu và lợi nhuận Bột giặt LIX nửa đầu năm 2020 tăng trên 30%

CTCP Bột Giặt Lix (HOSE: LIX) vừa công bố BCTC với doanh thu và lãi ròng 6 tháng đầu năm lần lượt tăng 31% và 34% so với cùng kỳ.

Tính riêng trong quý 2, LIX ghi nhận doanh thu thuần (689 tỷ đồng) và giá vốn hàng bán (533 tỷ đồng) đều tăng 11% dẫn đến lãi gộp cũng tăng 11%, lên gần 157 tỷ đồng. Đáng chú ý, doanh thu hoạt động tài chính của LIX tăng 21%, ghi nhận hơn 3.9 tỷ đồng.

LIX cũng ghi nhận các chi phí đều tăng như chi phí tài chính tăng 19% và chi phí bán hàng tăng 9%.

Kết quả kinh doanh quý 2/2020 của LIX
Nguồn: BCTC quý 2/2020 của LIX

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2020, LIX ghi nhận doanh thu thuần và lãi ròng lần lượt tăng 31% và 34% so với cùng kỳ, lên gần 1,570 tỷ đồng và 112 tỷ đồng. Doanh thu đến từ lĩnh vực bán thành phẩm chiếm 95% tổng doanh thu, ghi nhận hơn 1,494 tỷ đồng.

Đặc biệt, chi phí bán hàng của LIX ghi nhận hơn 261 tỷ đồng, gấp 2.3 lần so với cùng kỳ. Trong đó, chi phí dịch vụ mua ngoài chiếm 46% tổng chi phí bán hàng, ghi nhận gần 119 tỷ đồng.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2020, LIX dự kiến doanh thu khoảng 2,772 tỷ đồng, tăng 10% so với năm trước và lãi trước thuế tăng nhẹ 2%, lên 230 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc nửa năm 2020, LIX đã thực hiện được 60% kế hoạch doanh thu và 62% kế hoạch lãi trước thuế.

Tính đến ngày 31/06/2020, tổng tài sản của LIX ghi nhận hơn 1,098 tỷ đồng, tăng 22% so với con số đầu năm. Đáng chú ý, tại thời điểm cuối quý 2, LIX đầu tư tài chính ngắn hạn (tiền gửi có kỳ hạn) 15 tỷ đồng trong khi đầu năm không ghi nhận khoản này.

Khoản phải thu ngắn hạn cũng tăng 7% so với cùng kỳ, lên gần 173 tỷ đồng. Trong đó, LIX phải thu Liên hiệp hợp tác xã thương mại TP.HCM hơn 44 tỷ đồng và 17 tỷ đồng Công ty TNHH Sản xuất Hoàng Nam.

Trên thị trường, giá cổ phiếu LIX hiện giao dịch quanh mức 54,400 đồng/cp (chốt phiên ngày 20/07/2020), giảm khoảng 7% qua 1 tháng trở lại đây với khối lượng giao dịch bình quân hơn 149,000 cp/phiên.

Diễn biến giá cổ phiếu LIX từ đầu năm 2020 đến nay

Tiên Tiên

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang