DRH: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 18

24-07-2020 11:15:00+07:00
24/07/2020 11:15 0
  •  

DRH: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 18

Công ty Cổ phần DRH Holdings công bố Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 18 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200724_20200724 - DRH - GCN DKKD thay doi lan 18.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang