EIB: Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 lần 3

31-07-2020 18:08:00+07:00
31/07/2020 18:08 0
  •  

EIB: Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 lần 3

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 lần 3 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200731_20200731 - EIB - Thong bao trieu tap DHDCD TN 2020 lan 3.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang