EVS: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Bùi Việt Anh

07-07-2020 15:15:00+07:00
07/07/2020 15:15 0
  •  

EVS: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Bùi Việt Anh

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Bùi Việt Anh
- Mã chứng khoán: EVS
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 5,617,000 CP (tỷ lệ 9.36%)
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 1,508,500 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 4,108,500 CP (tỷ lệ 6.85%)
- Lý do thay đổi sở hữu: thực hiện bán cổ phiếu
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 01/07/2020.

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang