EVS: Bùi Việt Anh không còn là cổ đông lớn

07-07-2020 16:38:00+07:00
07/07/2020 16:38 0
  •  

EVS: Bùi Việt Anh không còn là cổ đông lớn

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Bùi Việt Anh- Mã chứng khoán: EVS
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 4,108,500 CP (tỷ lệ 6.85%)
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 1,300,000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2,808,500 CP (tỷ lệ 4.68%)
- Ngày không còn là cổ đông lớn: 03/07/2020.

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang