EVS: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 2 năm 2020

02-07-2020 10:55:00+07:00
02/07/2020 10:55 0
  •  

EVS: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 2 năm 2020

Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 2 năm 2020 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200702_20200702-EVS_CBTT NQ HDQT thong qua phuong an phat hanh trai phieu lan 2_2020.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang