FUESSV50: Báo cáo kết quả giao dịch chứng chỉ quỹ của tổ chức có liên quan của người nội bộ SSIAM

27-07-2020 17:04:00+07:00
27/07/2020 17:04 0
  •  

FUESSV50: Báo cáo kết quả giao dịch chứng chỉ quỹ của tổ chức có liên quan của người nội bộ SSIAM

SSIAM báo cáo kết quả giao dịch chứng chỉ quỹ của tổ chức có liên quan Quỹ ETF SSIAM VNX50 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200727_20200727 - FUESSV50 - KQ GD ETF cua to chuc CLQ-SSIAM.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang