GAS: Thông qua dự thảo thỏa thuận thanh quyết toán tiền mua bán khí năm 2019

03-07-2020 15:39:00+07:00
03/07/2020 15:39 0
  •  

GAS: Thông qua dự thảo thỏa thuận thanh quyết toán tiền mua bán khí năm 2019

Tổng Công ty Khí Việt Nam - Công ty Cổ phần thông báo thông qua dự thảo thỏa thuận thanh quyết toán tiền mua bán khí năm 2019 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200703_20200703 - GAS - CBTT bat thuong.PDF

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang