Giảm mạnh chi phí dự phòng, lãi trước thuế quý 2 của VietinBank gấp đôi cùng kỳ

27-07-2020 15:53:21+07:00
27/07/2020 15:53 1
  •  

Giảm mạnh chi phí dự phòng, lãi trước thuế quý 2 của VietinBank gấp đôi cùng kỳ

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank, HOSE: CTG) vừa công bố BCTC hợp nhất quý 2/2020. Theo đó, lãi trước và sau thuế quý 2 của Ngân hàng gấp đôi cùng kỳ năm trước, đạt 4,486 tỷ đồng và 3,610 tỷ đồng nhờ giảm mạnh 47% chi phi dự phòng rủi ro tín dụng.

Trong quý 2, hoạt động chính của VietinBank sụt giảm đến 5% so với cùng kỳ khi chỉ đem về 7,798 tỷ đồng thu nhập lãi thuần. Lãi từ hoạt động dịch vụ tăng 12%, thu về 1,102 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, các hoạt động khác lại đem về kết quả khả hơn cùng kỳ năm trước như lãi từ mua bán chứng khoán kinh doanh (gấp 26 lần), lãi từ hoạt động kinh doanh ngoại hối (+73%).

Chi phí hoạt động giảm 9% so với cùng kỳ, còn 3,281 tỷ đồng. Đồng thời, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng giảm mạnh đến 47%, chỉ còn 2,207 tỷ đồng. Do đó, lợi nhuận trước và sau thuế quý 2 của VietinBank gấp đôi cùng kỳ năm trước, đạt gần 4,486 tỷ đồng và 3,610 tỷ đồng. Lãi ròng của VietinBank kỳ này cùng gấp đôi cùng kỳ, ghi nhận 3,572 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, chỉ giảm 11% chi phí dự phòng rủi ro tín dụng so với cùng kỳ năm trước, lợi nhuận trước và sau thuế của Ngân hàng tăng 40%, đạt 7,460 tỷ đồng và 6,015 tỷ đồng. Lãi ròng 6 tháng đầu năm của VietinBank đạt 5,986 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh hợp nhất quý 2/2020 của VietinBank. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 2/2020 của VietinBank

Tại ngày 30/06/2020, tổng tài sản của VietinBank xấp xỉ đầu năm, đạt hơn 1.2 triệu tỷ đồng. Trong đó, tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước giảm mạnh 48% (12,877 tỷ đồng), chứng khoán kinh doanh giảm 52% (1,939 tỷ đồng). Cho vay khách hàng đạt 941,488 tỷ đồng, chỉ tăng nhẹ so với đầu năm, chủ yếu là cho vay các tổ chức kinh tế, cá nhân trong nước và nước ngoài.

Về nguồn vốn, tiền gửi khách hàng của VieinBank cũng chỉ tăng nhẹ 2% so với đầu năm, đạt mức 913,391 tỷ đồng. Tiền gửi của Kho bạc Nhà nước giảm đến 38%, chỉ còn 42,088 tỷ đồng.

Một số chỉ tiêu tài chính của VietinBank tính đến 30/06/2020. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 2/2020 của VietinBank

Về chất lượng nợ vay, tổng nợ xấu của VietinBank tại ngày 30/06/2020 tăng đến 48% so với đầu năm, trong đó nợ dưới tiêu chuẩn gấp 3.5 lần và nợ nghi ngờ tăng 84%. Do đó, tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ cho vay tăng từ 1.16% đầu năm lên 1.7%.

Chất lượng nợ vay tại ngày 30/06/2020 của VietinBank. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 2/2020 của VietinBank.

Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của VietinBank âm đến 8,074 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ chỉ âm 2,126 tỷ đồng, chủ yếu do thay đổi về tài sản hoạt động như các khoản tiền, vàng gửi và cho vay các TCTD khác tăng mạnh (2,887 tỷ đồng), tăng các khoản kinh doanh chứng khoán (3,987 tỷ đồng), giảm các khoản cho vay khách hàng còn 2,228 tỷ đồng so với mức 16,561 tỷ đồng kỳ trước…

Dòng tiền từ hoạt động đầu tư âm 314 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ dương gần 565 tỷ đồng, chủ yếu do tăng mua sắm tài sản cố định, giảm tiền chi từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định…

Những thay đổi này làm cho dòng tiền thuần trong kỳ âm đến 8,409 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ chỉ âm 968 tỷ đồng. 

Hàn Đông

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang