Hoạt động chính sụt giảm, SeABank vẫn báo lãi trước thuế tăng 64% trong nửa đầu năm

23-07-2020 13:34:24+07:00
23/07/2020 13:34 1
  •  

Hoạt động chính sụt giảm, SeABank vẫn báo lãi trước thuế tăng 64% trong nửa đầu năm

Theo BCTC hợp nhất quý 2/2020 vừa công bố của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (OTC: SeABank), mặc dù thu nhập lãi thuần trong kỳ giảm nhưng lợi nhuận trước và sau thuế 6 tháng đầu năm của Ngân hàng tăng 64% và 61%, ghi nhận 669 tỷ đồng và gần 518 tỷ đồng.

Trong quý 2, hoạt động chính của SeABank lại cho kết quả sụt giảm so với các hoạt động khác. Thu nhập lãi thuần và lãi từ hoạt động dịch vụ giảm lần lượt 9% và giảm 10%, chỉ còn 698 tỷ đồng và 93 tỷ đồng. Trong khi đó, nguồn thu từ các hoạt động khác lại tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ như lãi từ kinh doanh ngoại hối (gấp 13 lần), lãi từ mua bán chứng khoán kinh doanh (gấp 2.2 lần), lãi từ hoạt động khác (gấp 2,982 lần).

Ở chiều ngược lại, hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh lỗ gần 12 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi hơn 51 tỷ đồng.

Kỳ này, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng của Ngân hàng giảm đến 33% so với cùng kỳ năm trước, do đó, lợi nhuận trước và sau thuế quý 2 của SeABank tăng 39% và 23%, đạt mức 360 tỷ đồng và 209 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận trước và sau thuế của Ngân hàng tăng đến 64% và 61% so với cùng kỳ năm trước, ghi nhận 669 tỷ đồng và 518 tỷ đồng.

Như vậy, so với kế hoạch 1,506 tỷ đồng lãi trước thuế trong năm 2020, SeABank đã thực hiện được 44% chỉ tiêu.

Kết quả kinh doanh hợp nhất quý 2/2020 của SeABank. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 2/2020 của SeABank

Tính đến ngày 30/06/2020, tổng tài sản của SeABank đạt 161,540 tỷ đồng, tăng nhẹ 3% so với đầu năm, chủ yếu do tăng các khoản phải thu (tăng 24%), chứng khoán kinh doanh (gấp 2.6 lần). Đáng chú ý, cho vay khách hàng lại giảm nhẹ 1%, ghi nhận 98,004 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, tiền gửi của khách hàng tăng 5% so với đầu năm, đạt 100,234 tỷ đồng, lợi nhuận chưa phân phối tăng 37% lên mức 1,820 tỷ đồng, tiền gửi của các TCTD khác tăng 36% lên mức 29,000 tỷ đồng.

Một số chỉ tiêu tài chính của SeABank tính đến 30/06/2020. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 2/2020 của SeABank

Về tình hình chất lượng cho vay, dù tín dụng tăng trưởng âm, nhưng tổng nợ xấu của SeABank lại giảm 4% so với đầu năm, chỉ còn 2,190 tỷ đồng. Trong đó, nợ dưới tiêu chuẩn (nhóm 3) giảm 10%, nợ nghi ngờ (nhóm 4) giảm đến 42%, trong khi nợ có khả năng mất vốn (nhóm 5) lại tăng 24%. Do đó, tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ cho vay của SeABank giảm từ mức 2.31% hồi đầu năm xuống còn 2.23%.

Chất lượng nợ vay tại ngày 30/06/2020 của SeABank. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 2/2020 của SeABank

Hàn Đông

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang