IR AWARDS 2020: Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (HNX: PVS)

07-07-2020 21:00:00+07:00
07/07/2020 21:00 0
  •  

IR AWARDS 2020: Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (HNX: PVS)

Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (HNX: PVS) được thành lập từ tháng 2/1993 trên cơ sở sáp nhập 2 đơn vị là Công ty Dịch vụ Dầu khí (PSC) và Công ty Địa vật lý và Dịch vụ Dầu khí (GPTS). Sau gần 30 năm phát triển, cho đến nay, PTSC đã có những bước phát triển vượt bậc và được đánh giá là Tổng công ty hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp các dịch vụ kỹ thuật dầu khí, công nghiệp tại Việt Nam và là một thương hiệu lớn trong thị trường dầu khí, công nghiệp.

Mời các nhà đầu tư bình chọn Doanh nghiệp niêm yết có hoạt động IR tốt nhất năm 2020 cho Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (HNX: PVS) tại website của Chương trình IR Awards 2020.

 

45 doanh nghiệp niêm yết tham gia Bình chọn IR

Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (HNX: PVS) là một trong 45 doanh nghiệp xuất sắc vượt qua 729 doanh nghiệp niêm yết để lọt vào Vòng  2 - Bình chọn IR của Chương trình IR Awards 2020.

Để lọt vào vòng Bình chọn IR, doanh nghiệp niêm yết phải chấp hành đúng và đầy đủ các quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và thỏa mãn bộ tiêu chí xét chọn vào vòng Bình chọn IR.

IR AWARDS 2020

Tiêu chí chọn 45 doanh nghiệp niêm yết tham gia bình chọn IR

BÌNH CHỌN DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT CÓ HOẠT ĐỘNG IR TỐT NHẤT

Nhà đầu tư bình chọn | Định chế tài chính đánh giá

IR Awards là Chương trình Bình chọn Doanh nghiệp niêm yết có hoạt động IR tốt nhất được tổ chức thường niên. Chương trình thực hiện đánh giá toàn diện về hoạt động quan hệ nhà đầu tư (IR) của các doanh nghiệp niêm yết hằng năm; bao gồm thống kê khảo sát thực tế, mở bình chọn công khai cho cộng đồng nhà đầu tư và đánh giá chuyên môn từ các định chế tài chính chuyên nghiệp. Năm 2020 là năm thứ 10 Chương trình IR Awards được diễn ra.

IR AWARDS 2020

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang